Ұлы түрік мемлекетіне ыдырау қауіпі төнеді. Түркілердің бірлігін сақтап қалан Ұлы Елтеріс қаған жаңа мемлекетті құруды көздеген сатқындардың қолынан мерт болады. Тақтың мұрагері Елтерістің ұлы 12 жасар Күлтегін қашып құтылады. Өзінің туған жеріне оралу үшін ол көптеген қиындықтарды басынан өткізеді. Бұл жолда оған түркілердің жебеушісі Көк Бөрі мен туған бауыры Білге көмекке келеді. Басы біріккен олар жауды жеңіп түркі ілемін құтқарып алады. Білге қағанды таққа отырғызған Күлтегін түркі мемлекетінің әскери қолбасшысы атанады. Великое тюркское государство, объединенное Союзом трех племен, оказывается под угрозой распада. Великий Каган Елтерис, сохранявший единство тюрков, погибает от рук предателей, которые стремятся стать правителями нового государства. Сын Елтерис кагана, наследник трона, 12 летний Кюльтегин спасается бегством. Ему суждено пройти через множество испытаний, прежде чем вернуться в родной дом. В пути ему помогают покровитель тюрков Кок Бори, предводители трех племен и его родной брат Бильге. Объединившись, они побеждают злого врага и возрождают империю тюрков. Кюльтегин становится военачальником всего тюркского государства, посадив на трон брата - мудрого Бильге кагана.